Llei de protecció de dades

La política de privacitat de Alpsis Telecomunicacions garanteix que totes les dades recollides a través de formulari seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD ). El tractament i gestió dels mateixos compleix l’estipulat en el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

Política de privacidad

Política de privacitat

Vostè autoritza a Alpsis Telecomunicacions per a l’ús i tractament informàtic de les dades personals que faciliti, que seran emprats per proporcionar-li informació de les nostres condicions de distribució, la promoció dels productes i serveis de Alpsis Telecomunicacions i amb fins històrics.

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades personals, dirigint-se a;

Alpsis Telecomunicacions | Av. President Josep Tarradellas 32 | 25001 | Lleida

a través de la nostra pàgina de Contacta

o mitjançant un correu a info@alpsis.net