Amb la posada en funcionament del “Real Decret 401/2003” pel qual s’aprova el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior dels edificis, es va iniciar una revolució en les infraestructures dels edificis en construcció.

Antena
Antena

A partir d’aquest moment els serveis comuns de telecomunicació (televisió, satèl·lit, porter automàtic, telèfon i altres) deixen de ser un senzill cable. Passen a adoptar un paper molt més important en el càlcul de les infraestructures d’un edifici. A partir d’aquí son equiparables als ja existents aigua, electricitat i gas.